Eva Vannsensor

Anja
Anja
 • Oppdatert

Introduksjon 

Med Eva Vannsensor oppdager du tilstedeværelse av vann der det ikke burde være. Den måler og skiller mellom fuktighet og lekkasje. Vannsensoren signaliserer med lyd, og varsler i Eva Smarthus-appen. Plasser enkelt og greit sensoren på strategiske steder.

  

Installasjon  

Fjern toppdekselet og skru ut skruen på batterilokket på innsiden av vannsensoren for å få tilgang til batterirommet og sett inn CR2450-batteriene som følger produktet ihht illustrasjonen.  

Eva_vannsensor_7.pngeva_vannsensor1.png

 

Merk: LED-lampen blinker vekslende blått og rødt som indikerer oppstart og viser deretter et mønster med tre korte blå blink hvert sekund som indikerer tilkoblingsmodus.  

Skru fast batterilokket og lukk toppdekslet på vannsensoren ved å klikke det på plass igjen.  

eva_vannsensor.png

Koble Eva Vannsensor med hub  

 1. Åpne Eva Vannsensor ved å fjerne dekselet på vannsensoren som illustrert over 
 2. Trykk og hold inne trykknappen i mer enn 10 sekunder.
 3. Eva Vannsensor indikerer tilkoblingsmodus ved at LED-lysen blinker 3 korte blå blink hvert sekund
 4.  Gå i Eva Smarthus app og trykk på "Legg til ny enhet" og velg "Eva Vannsensor". Skann QR-koden på vannsensoren og følg videre veiledning i app.

 Tilbakestille til fabrikkinnstilling

Trykk og hold inne funksjonsknappen mer enn 10 sekunder for å tilbakestille vannsensoren og starte tilkoblingsmodus. Eva Vannsensor vil indikere tilkoblingsmodus ved at LED-lys blinker 3 korte blå blink hvert sekund.

Eva_vannsensor_8.png 

 

Plassering av Eva vannsensor  

Plasser Eva Vannsensor på en jevn overflate hvor du ønsker å oppdage vannlekkasjer. Sikre at de to lengste metallbenene på vannsensoren har kontakt med underlaget, og det benet i midten er litt over underlaget. Dette vil sikre at bade fukt og lekkasjer vil kunne oppdages av vannsensoren.  
Merk: Overflater med metall/folie etc vil utløse alarmen.  

eva_smarthus2.png

 

LED – og lysindikasjoner  

FARGE  MØNSTER  FORKLARING LYD
Blå Repeterende: 3 korte blink, 1 sekund av  Tilkoblingsmodus  AV
Blå 1 sekund på/av vekslende   Zigbee-identifisering   AV
Blå Opptil 10 middels blink  Forlat nettverk: Vannsensoren har blitt fjernet fra Zigbee-nettverket. Mønsteret vil så endres til mønsteret for paringsmodus.   AV
Blå 2 korte blink, 5 sekunder av  Aktivert kort polling  AV
Rød og blå  Blinker vekslende  Oppstart  AV
Blå 2 blink per 30 sekunder  Fukt oppdaget  AV
Blå  Blinking og lyd  Vann oppdaget 
Rød Blinking  Ingen kontakt med Zigbee-nettverket  AV

 

Bruk av knapper  

HANDLING BESKRIVELSE 
Trykk og hold i mer enn 10 sekunder  Tilbakestill til fabrikkmodus etterfulgt av aktivering av paringsmodus 
Kort trykk Send IAS supervision (hvis enheten er koblet til et Zigbee-nettverk) og hvis lyd-varsling er utløst, slå av lyden i 5 minutter. 
Trykk og holde i mer enn 5 sekunder  Aktiver find and bind for endepunkt 2 (Temperatursensor)  
Trykk og hold i mer enn 3 sekunder og hvis enheten er i et Zigbee-nettverk  Aktiver short poll (2 minutter) 

 

Bytte av batterier  

(2 x CR2450 batteri) 

 1. Fjern dekselet på toppen av vannsensoren for å få tilgang til batterirommet.  
 2. Skru ut skruen på batterilokket.  
 3. Sett inn nye batterier. Du må erstatte alle batteriene med nye når du bytter batteri.  
 4. Sett inn skruen på batterilokket og skru den fast.
 5. Lukk dekselet på toppen av vannsensoren og sett den tilbake i riktig posisjon. 

Merk:  LED-lysene vil blinke vekslende mellom blått og rødt under oppstart. Det vil fortsette å blinke rødt helt til vannsensoren har koblet seg til huben igjen. 

Eva_vannsensor_7.pngeva_vannsensor1.png

 

 

Viktig sikkerhetsinformasjon: 

Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser.

 • Kan brukes i temperaturer fra 0º til 40º C.
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn. 
 • Produktet skal ikke plasseres I nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting. 
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon. 
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader. 
 • Kast batteriene i henhold til instrukser. 
 • Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

 

For utstyr som inkluderer knapp- og myntceller: 

 • Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk forbrenning. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til dødsfall.
 • Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
 • Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
 • Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen kroppsdel, må du øyeblikkelig oppsøke lege.

Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade. 

 

 I esken: 

 • Eva Vannsensor 
 • 2 x CR2450 batterier  
 • Sikkerhetsinstruksjoner

Programvareoppdatering  

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler. 

 

Vedlegg  

Informasjon om avhending av elektronisk avfall og utstyr

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis. 

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning. 

  

Teknisk spesifikasjon  

Generelt 

IP Grad: IP 20 (Innendørs) 
OTA oppgraderbar 

Lokal kommunikasjon 

Radioprotokoll: Zigbee 3.0 & HA 
Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4) 
Overføringskraft: 3dBm 

Rangeringer 

Driftstemperatur: 0 til +40° C 
Oppbevaringstemperatur: -10 til +55° C 
Driftsspenning: DC 3V 

 

Declaration of Conformity

Datek Smart Home AS declares that the equipment described in this document, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU. If you require a copy of the original signed DoC, please visit https://hjelp.evasmart.no/hc/no or scan QR code that can be found on the packaging of this product and select documents for your product. 


Datek Smart Home AS
Voldgata 8
2000 Lillestrøm
Norway

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.