ZHA Home assistant + Eva måleravleser

Ramin
Ramin
 • Oppdatert

Artikkelen er skrevet av KjetilB og hentet fra:
 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/10125-eva-han-port-leser-fra-datek-zigbee-hvordan-få-den-opp-i-energy/ 

Dette har jeg gjort:

 1. Koble EVA måleren til Home Assistant via ZigBee (går ikke inn inn på den delen, følg bruksanvisningen som følger med EVA). Jeg brukte ZHA som er enklere enn ZigbeeMQTT

 2. Endret på entities-navn til noe litt mer forståelig og fjernet Ampere som ikke gir noen mening:
  image.png.216bf5ccebb93158fe21550a5686a6e7.png
 3. Problemet er med EVA måleren er at tallet for Watt som sendes til Home Assistant er bare et tall. Home Assistant vet ikke at dette er Watt, og dermed kan ikke denne brukes til innebygget energi-måling i Home Assistant. Sannsynligvis en feil i firmware e.l. Derfor måtte jeg lage en ny sensor som henter Watt-tallet fra EVA og sier at det er et energi-tall, og samtidig ville jeg gjøre det om til kW istedenfor Watt. Se neste punkt:

 4. Lage ny sensor som regner om til kW og setter enhetsklasse til power (slik at det kan brukes i Energy-oppsettet i HA). La inn dette i configurations.yaml (dersom du har templates-seksjon fra før, legg f.o.m - sensor, og det må ligge i templates-seksjonen): 
  templates:
    - sensor:
        - name: "stromforbruk_omregnet_til_kW"
          unit_of_measurement: "kW"
          device_class: power
          state_class: measurement
          icon: mdi:flash
          state: "{{ (states('sensor.eva_meter_reader_03c2b6fe_smartenergy_metering') | float(default=0) / 1000) | round(2) }}"

 5. Siden denne sensorer over vil bare vise kW-forbruket akkurat nå, trenger vi bruke en egen funksjon som summerer denne hver time slik at vi får kWh. Det heter Riemann sum integral. Legg inn dette i configuration.yaml:
  sensor:
    - platform: integration
      source: sensor.stromforbruk_omregnet_til_kW  #Denne må stemme med navnet på sensoren over
      name: stromforbruk_integral_kW
      unit_time: h
      round: 2

 6. Deretter må HA restartes, og vente 1-2 timer til man får verdier inn i denne integration-sensoren som beregnes hver time.

 7. Gå til Configuration, Dashboards, Energy. Under Electricity grid, trykk Add consumption. Da skal integral-sensoren dukke opp i lista:
  image.png.6c265db73a93384c80b5df3e0fefdc51.png

 8. Hvis du har lagt inn Nordpool-sensoren fra @hellowlol kan du også få regnet ut kostnaden automatisk ved å legge inn sensoren her:
  image.png.0e129a80d9be4f6b31a75fd3af917768.png

 9. Da er det klart til å se på resultatet under Energy 😀:
  image.png.c9ff1a3ed642396a9532c7de8b9f94f7.png

 10. På dashboard la jeg også inn den nye sensoren som viser i kW istedenfor Watt:
  image.png.a0a0801cfd7135cf198c8788b6a77063.png

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.