Hvordan styre lys basert på bevegelse

Anja
Anja
 • Oppdatert

Slik styrer du lysene basert på bevegelse i rommet: 

Du trenger: 

I dette eksempelet tar vi får oss flere lamper som er koblet til Apex Eva smart plug og kan styres ved bruk av Eva Smarthus app. Vi ønsker at lyset skal skru seg på når noen mennesker går inn rommet og senere skru seg av på et bestemt tidspunkt eller ved enkelte betingelser. 

Eva_Smarthus_lyspære.png

Fremgangsmåte for tilkobling av Eva hub og Eva Bevegelsessensor 

 1. Veiledning for installering av Eva Hub trykk her: 
 2. Gå videre til tilkobling av Eva Hub og Eva bevegelsessensor.
  Veiledning for installasjon av Eva Hub og bevegelsessensor trykk her: 
 3. Når dette er gjort må du koble til Apex Eva smart plug til Eva Hub. 
  Veiledning til installasjon av Eva Hub og plug trykk her: 

Velg plassering av Eva Bevegelsessensor i det rommet du ønsker at bevegelsen skal oppdages, F.eks i gangen. Videre setter du strømledningen til lampen du ønsker skal skru seg på i Apex Eva Smart pluggen. Gå videre til fremgangsmåte i app for å lage automasjon og stemninger for at lys går på ved bevegelse i ett rom.

 

Fremgangsmåte i app:  

Nå ønsker vi å koble flere lamper sammen slik at alle lampene skrur seg PÅ likt. Dette gjør du ved å:

 1. Trykk på " + " øverst til høyre på forsiden av appen 
 2. Trykk på "Legg til stemning" 
 3. Velg navn for de lampene du kobler sammen. F.eks "Lys gangen PÅ". 
 4. Velg hvilken stemningsikon du ønsker 
 5. Trykk hvilke enheter/lamper du ønsker skal gjøre den samme handlingen, og trykk på at enhetene skal aktiveres. Se illustrasjon under: 

  Eva_Smarthus_app_22.jpeg
 6. Trykk lagre

 

Nå ønsker vi å lage en automasjon der lysene skrur seg når bevegelsessensoren oppdager bevegelse i rommet. 

 1. Trykk på "Automatisering" 
 2. Trykk på " + " øverst i høyre hjørnet 
 3. Trykk på "Hva skal skje" 

  Ettersom vi har flere enheter/lamper som skal skru seg på samtidig, velger vi å aktivere stemningen. 
   
 4. Trykk på "Aktiver stemning"
 5. Trykk på den stemningen du lagde over for lampene dine "Lys gangen på". 
 6. Trykk videre på "Når skal det skje?" 
 7. Trykk på "Mennesker i rom" og velg rom bevegelsessensoren er plassert i.
 8. Videre får du valg om hvordan det skal skje, trykk på "Når det er noen i rommet" og velg rom. 
 9. Trykk på lukk

Du får nå valg om andre betingelser du kan legge til. Tilpass ut ifra klokkeslett, tidsrom, temperatur osv. Når du har laget en betingelse, avslutt med å lagre. Nå har du laget en automasjon der lampene skrur seg PÅ ved bevegelse i rommet

 

Nå ønsker vi å lage en stemning og automasjon der lysene skrur seg AV etter et ønsket tidspunkt. Vi må først lage en ny stemning for at lysene skal skrur seg AV likt:  

 1. Trykk på " + " øverst til høyre på forsiden av appen 
 2. Trykk på "Legg til stemning" 
 3. Velg navn for de lampene du kobler sammen. F.eks "Lys gangen av" 
 4. Velg hvilken stemningsikon du ønsker 
 5. Trykk hvilke enheter/lamper du ønsker skal gjøre den samme handlingen, og aktiveringsknappene skal være av (hvit). Se illustrasjon under: 

  Eva_Smarthus_app_23.jpeg

6. Trykk på lagre

 

Nå ønsker vi å lage en automasjon der lysene skrur seg AV etter et ønsket tidspunkt eller ved en ønsket betingelse, etter at bevegelsessensoren oppdaget mennesker i rommet: 

 1. Trykk på "Automatisering" 
 2. Trykk på " + " øverst i høyre hjørnet 
 3. Trykk på "Hva skal skje" 

  Ettersom vi har flere enheter/lamper som skal skru seg av samtidig, velger vi å aktivere stemning
 4. Trykk på "Aktiver stemning"
 5. Trykk på den stemningen du lagde over for lampene dine "Lys gangen av". 
 6. Trykk videre på "Når skal det skje?" 
 7. Trykk på "Mennesker i rom" og velg rom bevegelsessensoren er plassert i.
 8. Trykk på "Ingen i rommet"
 9. Trykk på "Tid" og velg hvor mange minutter rommet skal være tomt før automasjonen starter. F.eks 8 minutter
 10. Trykk lukk
 11. Videre kan du legge til betingelser, F.eks - Klokkeslett, tidsrom, mennesker i rom, åpnet eller lukket dør og temperatur. Dette er opp til deg hva som passer. 
 12. Gi automatiseringen et navn F.eks "Lys i gangen av automasjon" 
 13. Trykk Lagre

Du er nå ferdig med alle stegene for at du kan styre lys basert på bevegelse.

 

 

Hvis du ønsker å justere hvor sensitiv Eva Bevegelsessensoren er for oppdagelse av bevegelse, følg stegene under: 

 1. Aktiver innstillinger for følsomhetsnivåer ved å trykke på funksjonsknappen i 2-3 sekunder.bevegelsessesnor.png
 2. Når dioden lyser lilla er innstillinger for følsomhet åpnet. Trykk på funksjonsknappen 1-6 ganger. Eksempel: Trykker du på funksjonsknappen 3 ganger, vi følsomhetsnivået være 3.
 3. Innstillingen bekreftes når dioden blinker lilla likt antall ganger som innstillingene er satt til.

  Tips: kontroller følsomhetsnivået før fastmontering.

Følsomhetsnivåer: 

Bevegelsesensoren har 6 følsomhetstnivåer, 1-6 hvor av 6 er høyeste verdi og 4 er standard. Standardnivået anbefales for normal bruk. Høyere sensitivitet vil ikke gi lenger rekkevidde. Jo lenger unna sensoren du er, desto større bevegelse er nødvendig for å oppdage bevegelse. Hvis du øker følsomheten, vil store bevegelser bli oppdaget på lengre avstander og svært små bevegelser vil bli oppdaget på korte avstander.

Høyeste følsomhetsnivå (6): Dette følsomhetsnivået oppdager bevegelser på lengre avstander og små bevegelser på nærmere avstander. Samtidig kan denne høye følsomheten føre til uønskede deteksjoner, hvis du f.eks. har store vinduer/dører eller kjæledyr. Deteksjon av bevegelsessensoren kan påvirkes av flere faktorer som direkte sollys, varmekilde, møblering samt romstørrelse. Det anbefales at du tester plassering før endelig montering.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.