Eva Måleravleser

Anja
Anja
 • Oppdatert

NB! For å ta i bruk måleravleseren krever det en hub.


Introduksjon 

Eva Måleravleser kobles til din AMS-strømmåler gjennom HAN-porten og leser av strømforbruket ditt i sanntid. Få oppdatert oversikt i appen av strømeffekt og strømforbruk. Måleravleseren støtter AMS-målere som Aidon, Kaifa og Kampstrup. 

 

Åpne HAN-porten

HAN-porten er i utgangspunktet stengt av, og du må selv gi nettselskapet beskjed om at du ønsker å åpne den. Dette gjør du på nettsiden deres eller ved å ringe nettselskapets kundeservice. 

 

Koble til måleravleser til AMS-måleren 

Måleren kobles enkelt til HAN-porten på din moderne AMS-strømmåler som du finner i sikringsskapet.

 1. Skru på antennen 
 2. Dra ut plastlappen 
 3. Koble nettverkskabelen til måleravleseren og strømmåleren

   

han_ma_ler1.pnghan-ma_ler_2.pnghan-port.png

 

Hver gang måleravleseren mottar data fra strømmåleren vil LED-lyset indikere dette med et kort blått blink.

 

Dersom måleravleseren ikke er i tilkoblingsmodus 

 1. Ta av dekselet til måleravleseren som beskrevet over for å få tilgang til trykknappen.
 2. Hold trykknappen inne i mer enn 10 sekunder for å aktivere tilkoblingsmodus på måleravleseren. Når knappen slippes indikeres tilkoblingsmodus ved at dioden blinker blått raskt tre ganger etterfulgt av 1 sekund opphold).
 3. Sett din hub i tilkoblingsmodus og vent på at måleravleseren pares med huben.

Tilbakestille til fabrikkinnstilling 

 1. Hold inne trykknappen i 10 sekunder 
 2. Etter dette er den nullstilt og måleravleseren vil starte tilkoblingsmodus. Måleravleseren er ikke lengre koblet til hub og må slettes i appen (vil ellers bli stående som offline).

HAN_Maaler_Reset.png

LED-lyset blinker 3 korte blå blink hvert sekund når måleravleser er i tilkoblingsmodus.

 

LED-lys indikasjoner 

FARGE MØNSTER FORKLARING NORMAL

Blå

Kort Blink

Data mottatt fra strømmåler

AV

Blå


Repeterende: 3 korte blink, 1 sekund av 
Tilkoblingsmodus  AV

Blå 

1 sekund PÅ/AV veksling

Zigbee identifisert 
AV
Blå  Opptil 10 blink 
Forlatt nettverk: Måleravleseren er fjernet fra Zigbee-nettverket. Mønsteret vil så endres til mønsteret for tilkoblingsmodus
AV
Rød Blinker
Mistet Zigbee kontakt (gjelder versjon fra 0,2 til 0,4 i software) 
AV

Rød

2 raske blink  Gjenkjenner ikke melding fra måler (Gjelder versjon fra og med 0,5 i software) AV
Rød  Blinker hvert 3 sekund  Mistet Zigbee kontakt (Gjelder versjon fra og med 0,5 i software)  AV

 

Bruk av funksjonsknappen

HANDLING BESKRIVELSE  FORKLARING
Hold inne funksjonsknappen i mer enn 10 sekunder Tilbakestille til fabrikkinnstilling Nullstiller måleravleser og starter tilkoblingsmodus

Merk: Ved å tilbakestille vil måleravleser bli fjernet fra huben din

 

Støtter

 • Eva Hub 
 • Homey - Eva Smarthus app 
 • Home Assistant - Tredjepart laget støtte gjennom Zigbee2mqtt 
 • Futurehome

Bytte batteri

 1. Fjern dekselet 
 2. Fjern det gamle batterier og sett inn nytt batteri (CR123).

  Merk: LED-lyset vil indikere en oppstart ved å veksle mellom å blinke rødt og blått. LED-lyset vil så blinke rødt helt til måleravleseren har gjenopprettet kommunikasjonen med huben. 

 3. Sett på dekselet til måleravleseren. 

Feilsøk

BEKSRIVELSE  POTENSIELLE ÅRSAKER  FORSLAG 
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig  Kabling Sikre at kablene er festet ordentlig 
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig  HAN-port er ikke åpnet for trafikk  Ta kontakt med din strømleverandør for å åpne HAN-porten for trafikk 
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig, måleravleser er offline i app  Mistet kontakt med Zigbee-nettverket (kan skyldes at sikringsskapet blokkerer signaene fra måleravleseren).  

1. Legg til strømsatte enheter som smart plug som fungerer som forsterker. 

2. Fest måleravleseren på utsiden av sikringsskapet. 

3. Bruk ekstern antenne (WLAN/WIFI antenne som støtter 2,4GHz and RP-SMA-kontakt, kan kjøpes separat)

Måleravleseren viser feil verdier  Strømmåleren er ikke støttet

Ta kontakt med din strømleverandør og sjekk at din strømmåler følger OBIS-listen. 

 

Hva følger med i esken

 • Eva Måleravleser
 • Antenne 
 • HAN port kabel (standard LAN cable med RJ45 plugg)
 • CR123A batteri 
 • Sikkerhetsintruksjoner

Viktig sikkerhetsinformasjon 

Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser.

 • Kan brukes i temperaturer fra 0º til 40º C.
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn. 
 • Produktet skal ikke plasseres I nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting. 
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon. 
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader. 
 • Kast batteriene i henhold til instrukser. 
 • Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

Vedlegg 

Informasjon om avhending av elektronisk avfall og utstyr

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis. 

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning. 

 

Programvareoppdateringer 

 Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

 

Tekniske spesifikasjoner 

Generelt

IP Grad: IP 20 (Innendørs)

OTA oppgraderbar

Lokal kommunikasjon

Radioprotokoll: Zigbee 3.0 & HA

Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4)

Sendestyrke: 9dBm

Rangeringer

 

Driftstemperatur:             0 to +40 C

Oppbevaringstemperatur: 0 to +40 C

Driftsspenning: DC 3V/42V

 

Declaration of Conformity

Datek Smart Home AS declares that the equipment described in this document, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU. If you require a copy of the original signed DoC, please visit https://hjelp.evasmart.no/hc/no 

Datek Smart Home AS
Voldgata 8
2000 Lillestrøm

Norway

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.