Eva Dør-/vindussensor

Anja
Anja
 • Oppdatert

Introduksjon

Eva Dør- /vindussensor sørger for at du til enhver tid har kontroll på hjemmet ditt! Den er liten, en av de minste i sitt slag og plasseringsvennlig - festes med dobbeltsidig tape. Du har full oversikt over dører og vinduer i app. Få innbruddsvarsel med Eva Alarm. 

 

Installasjon 

 1. Åpne toppdekselet til dør- /vindussensoren med fingerneglen og press på det innfelte området mens du løfter opp toppdekselet. 
 2. Sett inn batteriet som vist på bildet.  
  Merk: Pass på at du setter inn batteriet riktig vei og at du bruker nye batterier av riktig type (CR2450). 
  Vannsensor.pngVannsensor_1.png
 3. LED-lys vil blinke blått når dør- /vindussensoren starter opp. 
 4. Etter oppstarten vil LED repetere 3 grønne blink med et kort opphold for å indikere at enheten er satt i tilkoblingsmodus. 
 5. Sett på toppdekselet ved å klikke det tilbake på plass.  

 

Koble Eva Dør- /vindussensor med Hub 

 1. Gå i Eva Smarthus app og legg til Dør- /vindussensoren 
 2. Skann QR-koden på innsiden av enheten 
 3. Følg videre stegene i Eva Smarthus app   

D_r_vindussensor_app.png

Tilbakestille til fabrikkinnstilling

Hold funksjonsknappen på innsiden av dør- /vindussensoren inne i mer enn 10 sekunder for å tilbakestille dør-/vindussensoren til fabrikkinnstillinger og sette den i tilkoblingsmodus. Dør- /vindussensoren vil indikere tilkoblingsmodus ved å repetere 3 korte grønne blink med et lite opphold.

D_r_vindussensor_reset.png

 

Plassering og montering

Du kan plassere dør- /vindussensoren i dørkarmer og i vinduskarmer og feste den ved å bruke dobbeltsidig tape. Se illustrasjon under for hvordan du kan plassere enheten.   

Eva_d_r_vindussensor.png

Merk:  Før du fester dør- /vindussensoren bør du sikre deg at kapslingen er festet korrekt og at enhetene viser korrekt status for åpne/lukke med grønt LED-lys og viser riktig status i Eva Smarthus app. 

Sikre deg at sensoren er montert slik at sensoren og magneten er justert slik at avstanden mellom sensor og magnet er mindre enn 8 mm.  

 

LED-lys 

LED MØNSTER FORKLARING 
LED er AV (normal) Under normal drift vil LED-lysene være av. 
1 kort blink Sensoren er åpnet (kun hvis LED-lys er aktivert). 
2 korte blink  Sensoren er lukket (kun hvis LED-lys er aktivert). 
Repeterende: 3 raske blink og pause  LED-lys blinker 3 korte grønne blink hvert sekund for å indikere at sensoren er tilkoblingsmodus. 
3 blink  Bekreftelse på at LED-lys er aktivert/deaktivert. 

 

Bruk av knapp  

ACTION BESKRIVELSE  FORKLARING
Kort trykk IAS  Sender IAS supervision meldinger
Trykk og hold i mer enn 2 sek Short poll Starter short poll i 2 min hvis sensoren er en del av et Zigbee-nettverk. 
Trykk og hold i mer enn 4 sek Aktivere/deaktivere LED-lys Skrur LED-lysene til dør-/vindussensoren av/på. 
Trykk og hold i mer enn 10 sek Tilbakestill sensoren til fabrikkinnstillinger og aktiver tilkoblingsmodus Tilbakestiller sensoren til fabrikkinnstillinger før den aktiverer tilkoblingsmodus på sensoren. 
Merk: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger vil slette sensoren fra din Hub. 

 

Tilleggsfunksjoner - temperatursensor 

Dør-/vindusssensoren kan måle romtemperatur. Denne funksjonen krever at din smarthus app støtter visningen av temperaturdata for dør-/vindussensor. 

Merk: Plasseringen av dør-/vindussensoren har en direkte innvirkning på målt temperatur. Plassering ved vindu vil vise lavere temperatur enn selve romtemperaturen.  

 

Viktig sikkerhetsinformasjon 

Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser. 

 • Kan brukes i temperaturer fra 0º til 40º C.
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn. 
 • Produktet skal ikke plasseres I nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting. 
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon. 
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader. 
 • Kast batteriene i henhold til instrukser. 
 • Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade 

 

For batteridrevet utstyr 

 • Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk forbrenning.  
 • Hvis knappecellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til dødsfall.  
 • Hold nye og brukte batterier borte fra barn.  
 • Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.  
 • Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen kroppsdel, må du øyeblikkelig oppsøke lege.  

Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade. 

 

Hva følger med i esken:  

 • Eva Dør-/vindussensor og magnetkontakt 
 • CR2450 batteri 
 • Sikkerhetsinstruksjoner 

Vedlegg 

Informasjon om avhending av elektronisk avfall og utstyr

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis. 

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning. 

 

Programvareoppdateringer 

 Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

 

Tekniske spesifikasjoner 

Generelt 

IP Class: IP 50 (innendørs bruk) 

OTA oppgraderbar 

Local kommunikasjon 

Radioprotokoll: Zigbee 3.0 

Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4) 

Rangeringer 

 

Driftstemperatur: 0 °C to +40 °C 

Driftsspenning: 3V 

Batteri 

CR2450 

 

Declaration of Conformity

Datek Smart Home AS declares that the equipment described in this document, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU. If you require a copy of the original signed DoC, please visit https://hjelp.evasmart.no/hc/no 

Datek Smart Home AS
Voldgata 8
2000 Lillestrøm

Norway

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.