Eva Bevegelssensor

Anja
Anja
 • Oppdatert

Introduksjon: 

Eva bevegelsessensor gjør hjemmet ditt trygt og smart! Bevegelsessensoren har innebygget temperaturmåler, lysmåler (Lux) og sabotasjealarm, i tillegg til muligheten for justering av følsomhet.  Du kan bruke den til å kontrollere belysningen, trigge scenarioer og kontrollere bevegelse.  
Bevegelsessensoren støtter også IAS for alarm/overvåkningsbruk.   

Eva_bevegelsessensor4.png

Installasjon: 

Trekk ut den gule batteribeskyttelsen for å koble til batteriet.  

Merk: Lysdioden begynner å blinke blått og rødt som en indikasjon på tilkoblingsmodus.  
Enheten er i tilkoblingsmodus når dioden blinker 3 korte blå blink hvert sekund.  

eva_bevegelsessensor1.png

Koble Eva Bevegelsessensoren med Hub: 

 1. Gå inn i Eva Smarthus app og legg til bevegelsessensoren 
 2. Skann QR-koden på enheten for å koble sensoren til Eva Hub. 
  bevegelsessensor_QR.png
 3. Hvis ikke sensoren er i tilkoblingsmodus kan du også gjøre følgende:

  Trykk og hold inne funksjonsknappen i 15 sekunder for å starte tilkoblingsmodus. Vær oppmerksom på at den samme dioden også indikerer bevegelse ved rødt blink.  

 

Slette bevegelsessensor fra Hub: 

Gå inn Eva Smarthus app og trykk på bevegelsessensoren din. Velg enhetsinnstillinger og slett enheten.  

 

Følsomhetsnivåer  

Bevegelsesensoren har 6 følsomhetstnivåer, 1-6 hvor av 6 er høyeste verdi og 4 er standard.  
Standardnivået anbefales for normal bruk. Høyere sensitivitet vil ikke gi lenger rekkevidde.

Jo lenger unna sensoren du er, desto større bevegelse er nødvendig for å oppdage bevegelse. Hvis du øker følsomheten, vil store bevegelser bli oppdaget på lengre avstander og svært små bevegelser vil bli oppdaget på korte avstander. 
 

 

Høyeste følsomhetsnivå (6): Dette følsomhetsnivået oppdager bevegelser på lengre avstander og små bevegelser på nærmere avstander. Samtidig kan denne høye følsomheten føre til uønskede deteksjoner, hvis du f.eks. har store vinduer/dører eller kjæledyr. 

Deteksjon av bevegelsessensoren kan påvirkes av flere faktorer som direkte sollys, varmekilde, møblering samt romstørrelse.  
Det anbefales at du tester plassering før endelig montering.  

 

Endre følsomhetsnivået:  

 1. Aktiver innstillinger for følsomhetsnivåer ved å trykke på funksjonsknappen i 2-3 sekunder.    bevegelsessesnor.png
 2. Når dioden lyser lilla er innstillinger for følsomhet åpnet. Trykk på funksjonsknappen 1-6 ganger. Eksempel: Trykker du på funksjonsknappen 3 ganger, vi følsomhetsnivået være 3.  
 3. Innstillingen bekreftes når dioden blinker lilla likt antall ganger som innstillingene er satt til.  
   
  Tips: kontroller følsomhetsnivået før fastmontering.  

LED-lys  

FARGE MØNSTER FORKLARING
Rødt  Blinker  Bevegelse detektert
Merk: Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres ved å trykke på funksjonsknappen 4 ganger
Blått Repeterende: 3 korte blink 1 sekund av  Tilkoblingsmodus 
Blått 1 sekund PÅ/AV Zigbee identifisert 
Blått Opp til 10 medium blink  Forlater nettverk: Bevegelsessensoren har blitt slettet fra Zigbee nettverket
Blått 2 korte blink, 5 sekunder av  User initiated short poll
Blått 3 korte blink Bekreftelse på at LED-indikasjon på bevegelse er slått av 
Rødt og blått Gjentagende blinking Starter opp 
Lilla Innstillinger for følsomhetsnivåer åpnet
Lilla Blinker Antall blink indikerer følsomhetsnivå 1-6

 

Funksjonsknappen 

ACTION BESKRIVELSE 
Hold inne i 15 sekunder  Setter enhet tilbake til fabrikkinnstillinger og starter tilkoblingsmodus.  
Merk: Dersom du setter enheten tilbake til fabrikkinnstilling vil enheten fjernes fra Zigbee-huben men ikke nødvendigvis fra appen. Slett i så fall enheten manuelt i appen.  
Hold inne i 10 sekunder  Start find og bind som initiator  
Hold inne I 7 sekunder   Tving short poll i 2 minutter (Forutsetter at den er koblet mot Hub)  
Hold inne i 4 sekunder   AV/PÅ LED-indikasjon på bevegelse   
Hold inne i 1-2 sekunder 

Innstillinger for følsomhetsnivå.  

Når dioden lyser lilla er innstillinger for følsomhet åpnet. Trykk på funksjonsknappen 1-6 ganger. Eksempel: Trykker du på funksjonsknappen 3 ganger, vi følsomhetsnivået være 3.

Kort trykk  Send IAS supervision

 

Plassering og montering av bevegelsessensor: 

Merk: Ikke monter bevegelsessensoren høyere enn 2 meter.  

 blobid6.png

For veggmontering:
Du kan enten skru veggbraketten fast med medfølgende skruer eller med dobbeltsidig tape.
 

For montering med skruer:
Fjern veggbraketten fra bevegelsessensoren ved å skyve braketten nedover.
 

Tips: Bruk veggbraketen som mal for å merke skruehullene. Skruehullene er plasser på oversiden av veggbraketen. 
 Etter at du har festet braketten på ønsket sted, skyver du bevegelsessensoren inn på braketten (nedover).   
 
Avhengig av overflaten på monteringsstedet, kan du bruke dobbeltsidig tape i stedet for skruemontering.   

 

 Batteribytte:  

blobid2.pngblobid3.png

 1. Fjern bevegelsessensoren fra veggbraketten ved å skyve sensoren oppover 
 2. Åpne batteridekselet ved å skru av skruen (Stjernetrekker)  
 3. Fjern det gamle batteriet og kast det i egnet avfall 
 4. Sett inn nytt batteri (Batteritype CR123A). Pass på at batteriet står riktig vei.   
 5. Sett på batteridekselet og skru fast skruen.  
   
  Merk: LED-lampen blinker blått/rødt. Dette indikerer oppstart av bevegelsessensoren. 

Viktig sikkerhetsinformasjon  

Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser. 

Kan brukes i temperaturer fra 0º til 40º C. 

 

Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn. 
NB: Bør plasseres maks 2 meter over gulv.
 
 
Produktet skal ikke plasseres I nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting.  
 
Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon.  
Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader.  

Kast batteriene i henhold til instrukser.  
 
Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade. 

 

For batteridrevet utstyr som inkluderer knappeceller:  

Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk forbrenning.   

Hvis knappecellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til dødsfall.   

Hold nye og brukte batterier borte fra barn.   

Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.   

Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen kroppsdel, må du øyeblikkelig oppsøke lege.   

Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake               lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.   

 

I esken:  

 • Eva bevegelsessensor  
 • 1x CR123 batteri 
 • Dobbeltsidig teip  
 • 2x skruer og 2x plugger   

 

 Vedlegg 

blobid7.png

INFORMASJON OM AVHENDING AV ELEKTRONISK AVFALL OG ELEKTRONISK UTSTYR 

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE)ogskalikkeblandes med vanlig avfall.For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta med dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis. 

Alternativt kan du i noen land  returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt.Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljø, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonale lovgivning. 

 

Programvareoppdateringer 

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler. 

 

Tekniske spesifikasjoner 

Generelt 

IP Grad: IP 40 (innendørs bruk) 

OTA oppgraderbar 

Lokal kommunikasjon 

Radioprotocol:Zigbee 3.0&HA 

Frequency: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4) 

Sendestyrke:3dBm 

Rangeringer 

 

Driftstemperatur: 0 °C to +40 °C 

Oppbevaringstemperatur: -10 til +55° C 

Driftsspenning: 3V 

Batteri 

CR123A 

 

 

Samsvar 

Datek Smart Home AS declares that the equipment described in this document, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU. If you require a copy of the original signed DoC, please visit https://www.evasmart.no/userguides or scan QR code that can be found on the packaging of this product and select documents for your product. 

 

Datek Smart Home AS 
Voldgata 8 
2000 Lillestrøm – Norway  

www.datek.no 

blobid8.png

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.