Eva Meter Reader 4G

Ramin
Ramin
 • Oppdatert

Eva 4G måleravleser kan kjøpes hos

Polar Kraft AS

Kraftriket bedrift | Sammenlign strømleverandører

Enheten snakker kun med Polarkraft og Kraftriket sin app, avhengig av hvor du er kunde. Eva Appen kan ikke benyttes sammen med Eva 4G måleravleser. 

Ved spørsmål om produkt, oppkobling eller support ta kontakt med Kraftriket eller Polar kraft. 

 

1.  Introduksjon

EVA Meter Reader 4G kobles til din AMS-strømmåler via HAN-porten og avleser ditt strømforbruk i sanntid. Den støtter alle kjente norske AMS-målere levert av nettleverandørene Aidon, Kamstrup og Kaifa.

HAN-porten på din strømmåler er i utgangspunktet stengt, og du må selv gi nettselskapet beskjed om at du ønsker å åpne den.

 

1.1   Viktig sikkerhetsinformasjon

                                     

Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser.

Kan brukes i temperaturer fra 0º C til 40º C.

Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn.

Produktet skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting.

Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon.
Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader.

Kast batteriene i henhold til instrukser.

Manglende overholdelse av anbefalingene i denne brukermanualen kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

1.2  I esken

 • Emballasje
 • EVA Meter Reader 4G
 • CR123A batteri
 • Antenne
 • HAN port kabel (standard LAN cable med RJ45 plugg)
 • Veiledning/Sikkerhetsinstruksjoner

2  Installasjon

2.1   Kom i gang

 1. Fest antennen til kontakten på måleravleseren og skru den med klokken til du kjenner motstand. Merk: Ikke bruk måleravleseren uten antenne.
 2. Åpne dekselet til måleravleseren ved å vippe av frontdekselet. Dette vil gi deg tilgang til batterifestet og trykknappen med LED-status for enheten.
 3. Fjern sikkerhetsplasten fra batteriet. Sørg for at batteriet er satt inn korrekt. 
 4. Sett på plass dekselet.2.2  Koble EVA Meter Reader 4G til din strømmåler

Merk: Du må ta kontakt med din strømleverandør for å åpne for trafikk via HAN-porten på din strømmåler.

Merk: Du trenger ikke å ta kontakt med en elektriker for å koble enheten til din strømmåler.

 1. Koble den ene siden av nettverkskabelen til din EVA Meter Reader 4G.
 2. Koble den andre siden av nettverkskabelen til din strømmåler.
 3. Vent til LED-lyset indikerer kontakt mellom EVA Meter Reader 4G, og strømmåleren med et kort blått blink. Hver gang måleravleseren mottar data fra strømmåleren vil LED-lyset indikere dette med et kort blått blink.

2.3  Koble EVA Meter Reader 4G til app.

 1. Følg instruksjonene i appen fra din app leverandør for å legge til ny enhet.

2.4  Slette måleravleseren fra app.

Følg instruksjonene i appen fra din app leverandør for sletting av enhet.

 

2.5  LED-lys indikasjoner

Farge Mønster Forklaring
Blå 1 kort blink

Data mottatt fra strømmåler

 

Rød 1 kort blink Ikke kontakt med skyplattform
Rødt 2 korte blink Ikke kontakt med mobilnett
Rødt 3 korte blink Ingen data fra AMS-måler
Rødt 5 korte blink Lav batterispenning
Blå og Rødt 3 røde og så 1 blå blink Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
Ingen Ingen lys Enheten er ikke koblet til

 


2.6  Bruk av trykknapp

Handling Beskrivelse Forklaring
Hold inne i 5 sekunder Tilbakestill til fabrikkinnstilling Tilbakestiller måleravleseren til fabrikkinnstilling og starter på nytt.2.7  Bytte batteri

 1. Fjern dekselet på måleravleseren ved å vippe av frontdekselet for å få tilgang til batteriet.
 2. Sett inn nytt batteri (CR123A).
 3. Sett på plass dekselet til måleravleseren.

2.8  Feilsøk

Beskrivelse Potensiell årsak Forslag
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig Kabling Sikre at kablene er festet ordentlig
Ingen data fra måleravleser tilgjengelig HAN-port er ikke åpnet for trafikk Ta kontakt med din strømleverandør for å åpne HAN-porten for trafikk.
Måleravleseren viser feil verdier Strømmåleren er ikke støttet Ta kontakt med din strømleverandør og sjekk at din strømmåler følger standarden

 

3.  Data- og personvernssikkerhet

3.1  Rapportering og håndtering av sårbarheter

EVA Meter Reader 4G er sertifisert i henhold til ETSI EN 303 645 (2020-06).

Som en del av denne standarden settes det krav til at kunder skal kunne rapportere inn det de oppfatter som sårbarheter og mistenkelig funksjonalitet knyttet til produktet.

Dette kan meldes ved å sende en epost til hei@evasmart.no og bekreftelse for mottak skal mottas umiddelbart.

Rapportering skal inneholde:

 • Produkt(ene) med beskrivelse av mistanken om sårbarhet
 • Oppsummering av bruken av produktet
 • Beskrivelse av hvordan problemet kan gjenskapes

Vi tar sikkerhet på alvor og prioriterer rapporterte sårbarheter slik at det blir håndtert raskt og effektivt. Videre dialog rundt saken skal skje med vårt supportsystem i henhold til våre rutiner.

Dersom en sikkerhetsrisiko oppdages, skal produsenten agere raskt for å gjøre nødvendige rettelser på produktet og få på plass en sikkerhetsoppdatering. Ingen videre brukerinteraksjon skal være nødvendig.

 

3.2  Støtte for programvareoppdateringer for EVA Meter Reader 4G

Produktet Eva Meter Reader 4G har mulighet til OTA (Over the air) oppgraderinger. Oppgraderinger skjer over mobilnettet.

3.3  Personopplysninger

EVA Meter Reader 4G behandler opplysninger om strømforbruk og sender det til Datek Smart Home hvor ditt strømselskap kan hente ut data. Dette gjøres slik at brukeren kan få kontroll over strømforbruket sitt.

4.  Vedlegg

4.1  Informasjon om avhending av elektronisk avfall og utstyr

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis.

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning.

4.2  Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler. Som et minimum vedlikeholdes programvaren for produktet i hele garantiperioden. Avhengig av hvilken region er dette enten 2 eller 5 år. 

 

4.3  Tekniske spesifikasjoner

Generelt

IP Grad: IP 20 (Innendørs)

OTA oppgraderbar

Kommunikasjon

Teknologi: eSIM

Radioprotokoll: Multimode LTE-M/NB-IoT

Frekvens: 700-2200 MHz LTE band support

Strømforsyning

42V DC (Meter Bus fra AMS-måleren)

3V DC (Batteri CR123A) benyttes for effektiv OTA-oppgradering.

Mål

Lengde: 42 mm

Bredde: 25 mm

Høyde: 75 mm

Teknisk data

 

Driftstemperatur:                       0 to +40 C

Oppbevaringstemperatur:         -20 to +40 C

Driftsspenning: 3V DC

Fuktighetsområde: 0 til 90% RF (ikke-kondenserende)

 

4.4  Samsvar

Vi erklærer under vårt eneansvar at produktet ovenfor er i samsvar med de grunnleggende kravene i følgende EU-direktiver og derfor kvalifiserer for fri bevegelse innen markeder som omfatter EU (EU) og European Economic Area (EEA).

 

Radiodirektivet 2014/53/EU (RED)

I henhold til: EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 v3.3.1 (2017-02)

 

RoHS-Direktivet 2011/65/EU (RoHS), 2017/2102/EU

I henhold til: EN50581:2012

 

Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)

I henhold til:EN62368-1:2014 (Utgave 2)

 

4.5  Sertifiseringer/tester

I henhold til CE, RED, RoHS og REACH direktivene

Cyber-sikkerhet sertifisert

I henhold til:      ETSI EN 303 645 (2020-06)

 

Eva Meter Reader 4G er testet etter disse standardene:

CE/RED

Standard Beskrivelse
EN 62368-1 Sikkerhetskrav for informasjon og kommunikasjonsutstyr
EN 62311:2020 Vurdering av elektronisk utstyr relatert til restriksjoner for menneskelig stråling av elektromagnetiske felt (0-300GHz)
EN 301489-1 V2.2.3 EMC standard for radio-utstyr
EN 301489-52 V1.2.1 EMC standard for radio-utstyr, spesifikk for utstyr med GSM modem
EN 301 908-1 V13.1.1 Harmonisert standard for aksess til GSM radio spektrum
EN 301 908-13 V13.2.1 Harmonisert standard for aksess til GSM radio spektrum

 

CE/EMC

Standard Beskrivelse
EN 55032:2015 EMC standard for informasjon- og kommunikasjonsutstyr
EN 55035:2017 EMC standard, immunitetskrav

Datek Smart Home AS
Voldgata 8
2000 Lillestrøm

www.datek.no

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.