Datek Contact Switch

Anja
Anja
 • Oppdatert

Datek Contact Switch

magnetsensor_1.png

 

Introduksjon 

Passer alle type dør- og vinduskarmer uten å ta for mye plass. Gjør boligen trygg og få bedre oversikt. 

Installasjon

 1. Løsne braketten ved å skyve på denne for å få tilgang til batteriet. 
 2. Fjern batteritampen fra enheten.  
 3. Følg videre steg i Eva Smarthus app

Koble Datek Contact Switch til Eva Hub/Gateway 

 1. Gå inn i Eva Smarthus app 
 2. Trykk på "Legg til enhet" 
 3. Velg "Annen enhet" som ligger på listen 
 4. Velg "Koble til uten QR-kode" 


Nullstilling/tilkoblingsmodus 

 1. Hold inne funksjonsknappen i mer enn 10 sekunder. 

Merk: LED-lysene repeterer 3 grønne blink med et kort opphold for å indikere at enheten er satt i tilkoblingsmodus/nullstilles. 

 

Plassering av Datek Contact Switch

Du kan plassere dør-/vindussensoren i dør- eller vinduskarmen og feste den med dobbeltsidig tape.

Merk: Før du fester sensoren, forsikre deg om at enheten viser riktig åpen/lukket-status med at rød LED-lys og viser riktig status i appen.

Merk: Pass på at sensoren er montert på en måte som gir en avstand på mindre enn 15 mm mellom sensoren og magneten. Begge delene har merker for å hjelpe med riktig justering mot hverandre.

 

LED-indikasjoner

LED-MØNSTER BESKRIVELSE 
LED er AV (normal)  Under normal drift vil LED-lysene være av. 
1 kort rødt blink  Sensoren er åpnet. (Kun hvis LED-lys er aktivert). 
2 korte grønne blink, 5 sek av User initiated short poll 
Repeterende: 3 raske grønne blink og pause LED-lys blinker 3 korte grønne blink hvert sekund for å indikere at sensoren er i tilkoblingsmodus. 
1 sek grønt blink av/på  Indentify 
Rød og grønn vekselvis  Enhet starter opp 

 

Bruk av knapp

Hvis funksjonsknappen holdes inn:
Mer enn 10 sekunder Tilbakestille til fabrikkinnstilling
Mer enn 6 sekunder Skru av LED ved åpen/lukket
Mer enn 2 sekunder Aktivere “Short poll” innen 2 minutter
Kort trykk og er koblet til hub  Sender “IAS supervision”

 

Viktig sikkerhetsinformasjon 

Kun for innendørs bruk i tørre omgivelser.

 • Kan brukes i temperaturer fra 0º til 40º C.
 • Dette produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidde for barn. 
 • Produktet skal ikke plasseres I nærheten av varmekilder eller direkte i sollys, da dette kan medføre overoppheting. 
 • Bruk korrekt batteritype. Bruk av feil batteri medfører risiko for brann og eksplosjon. 
 • Ikke bruk enheten dersom den har synlige skader. 
 • Kast batteriene i henhold til instrukser. 
 • Manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken kan være farlig eller forårsake lovbrudd. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade.

Hva følger med i esken

 • Datek Contact Switch
 • CR2 batteri
 • Nullstillingsnøkkel/pinne

Vedlegg 

Informasjon om avhending av elektronisk avfall og utstyr

Produkter og dokumentasjon med dette symbolet viser til brukt elektronisk utstyr (WEEE) og skal ikke blandes med vanlig avfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta ned dette produktet til utvalgte innsamlingssteder der det vil bli tatt imot gratis. 

Alternativt kan du i noen land være i stand til å returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste utvalgte innsamlingssted. Straffer kan være gjeldende for feilaktig avhending av dette avfallet, i samsvar med din nasjonal lovgivning. 

 

Programvareoppdateringer 

 Programvareoppdateringer kan bli sluppet av produsenten for å korrigere feil eller forbedre funksjonaliteten etter at produktet er utgitt. Oppdatert programvareversjoner vil ikke påvirke løpende samsvar med gjeldende regler.

Tekniske spesifikasjoner  


Generelt 

IP Class: IP 50 (innendørs bruk) 

OTA oppgraderbar 


Lokal kommunikasjon 

Radioprotokoll: Zigbee 3.0 

Frekvens: 2400-2483,5 MHz (IEEE 802.15.4) 


Rangeringer 

Driftstemperatur: 0 °C to +40 °C 

Driftsspenning: 3V 

Batteri CR2

Dimensjoner

Detektor: 72x25x21 mm

Magnet: 35x11x13 mm

Declaration of Conformity

Datek Smart Home AS declares that the equipment described in this document, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU. If you require a copy of the original signed DoC, please visit https://hjelp.evasmart.no/hc/no 

Datek Smart Home AS
Voldgata 8
2000 Lillestrøm, Norway

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.